nhien lieu hydro

  1. tienkaka1234567

    Liệu nhiên liệu khí hydro có khả thi cho động cơ đốt trong?

    Nhiên liệu hydro có tốc độ đốt cháy nhanh hơn xăng và nhờ đó có thể cải thiện khả năng phản hồi của động cơ đốt trong. Cho đến nay thì hydro vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc thay thế xăng, dầu trong vận tải đường bộ. Sử dụng pin nhiên liệu hydro để tạo ra năng lượng điện vẫn đang cho...
Bên trên