nhập môn ô tô

  1. TrinhTan

    Tuyển tập Giáo trình - Bài giảng - Tài liệu cơ sở ngành ô tô

    Tuyển tập Giáo trình - Bài giảng - Tài liệu cơ sở ngành ô tô Bài viết này cung cấp một số Giáo trình - Bài Giảng cùng với tài liệu cơ bản nhất dành cho sinh viên, những bạn mới bắt đầu tìm hiểu có cách nhìn tổng quan về ô tô. 1. Lý thuyết Ô tô: Giáo trình Lí thuyết ô tô ĐHSPKT Tài liệu Lý...
Bên trên