nghiên cứu

  1. dangnamphong

    Nghiên cứu về lợi ích của xe điện đối với môi trường và khí hậu trên thế giới

    Nghiên cứu về lợi ích của xe điện đối với môi trường và khí hậu trên thế giới Những lo ngại rằng ô tô điện thực sự có thể làm tăng lượng khí thải carbon là không có cơ sở ở hầu hết các nơi trên thế giới, nghiên cứu mới cho thấy. Báo cáo phương tiện truyền thông đã thường xuyên đặt câu hỏi liệu...
Bên trên