nep nhom

  1. K

    Chuyên sửa chữa điện ôtô các loại text lỗi xe, xóa lỗi xe

    Mình chuyên sửa điện ôtô các loại nhưng cảm thấy không còn ngon nữa, bây giờ sửa điện ôtô không còn là nghề hót nữa làm khó gặm quá làm nghề 5 năm đành giải nghệ
Bên trên