năng lượng mới

  1. Gia_Cat_Luong

    Tuyển tập một số tài liệu hay về xe Hybird và xe sử dụng năng lượng mới

    Tuyển tập một số tài liệu hay về xe Hybird và xe sử dụng năng lượng mới Bài viết cung cấp các kiến thức cho sinh viên về xe Hybrid và xe sử dụng năng lượng mới. 1. Xe Hybird: Tài liệu về ô tô hybrid Tổng quan về hybrid [M-F] Mô phỏng hoạt động ô tô hybrid. 2. Xe sử dụng năng lượng mới...
Bên trên