moonroof

  1. Phóng Viên Ô Hát

    Tìm hiểu về các loại cửa sổ trời ô tô - Sunroof

    Cửa sổ trời là một trang bị khá thiết thực trên xe ô tô. Tuy nhiên, để có được những thiết kế tiện ích ngày nay, trang bị này đã trải qua gần 100 năm phát triển với nhiều kiểu loại, với các ưu điểm, nhược điểm khác nhau. Tìm hiểu về các loại cửa sổ trời ô tô - Sunroof I. Sự phát triển của cửa...
Bên trên