mong giúp đỡ

  1. D

    Máy 78us lịm thao tác

    Chẳng là con máy komatsu 78us của e mỗi lần lên dốc cao, di chuyển nhiều hoặc đẩy ben có tải nặng là may lịm các thao tác khi xúc, có thể chết máy, trừ quay toa, ben và di chuyển thì hoạt động vẫn bt, mỗi lần như vậy là e phải tháo van EPC xả hết dầu trong...
Bên trên