mòn phanh

  1. dangnamphong

    Má phanh - Cách hoạt động và sự ăn mòn má phanh

    Má phanh - Cách hoạt động và sự ăn mòn má phanh Má phanh có tác dụng là tạo áp lực lên rôto phanh (đĩa phanh) để làm chậm hoặc dừng ô tô. Má phanh mòn không đều cho thấy phanh của bạn cần được điều chỉnh. Trên các phương tiện có phanh đĩa, việc giảm tốc hoặc dừng lại được thực hiện bằng cách...
Bên trên