mọi người giúp đỡ komstsu 120-5

  1. Baotrongqb

    Komatsu120-5

    Nhờ ae chú bác trên hội ai có sơ đồ máy xúc komatsu 120-5 giúp nhà e một bản với. Máy e đang bị mất chế độ bù ga tự động.. E đã đấu tắt giắc điện ở gần ngăn kéo mà cũng không òa ga được.. Ga bằng núm vặn thì dùng được nhưng tầm ga của mô tơ ga hơi ngắn chưa đẩy hết được công suất...
Bên trên