mobin đánh lửa

  1. Nguyễn Xuân Giang

    Hệ thống đánh lửa- Những hư hỏng thường gặp và cách khắc phục

    Hệ thống đánh lửa là bộ phận quan trọng của động cơ, nó cùng với các hệ thống khác kết hợp với nhau để đảm bảo tình trạng hoạt động của xe một cách ổn định nhất. Giữ vai trò quan trọng như vậy, hệ thống đánh lửa có hai nhiệm vụ chính là tạo dòng điện đủ mạnh (> 20.000V) để có thể phóng qua khe...
Bên trên