mercedes c-class

  1. bachcongphuoc

    Sổ tay sửa chữa của Mercedes C-Class (W202) (1993-2000) (tiếng nga)

    Mercedes C-Class (W202) 1993-2000 - hướng dẫn sửa chữa, bảo trì, vận hành xe. Hướng dẫn này được thiết kế để giúp chủ sở hữu chiếc xe đạt được nhiều nhất từ anh ta. Việc hoàn thành nhiệm vụ này được thực hiện bằng nhiều cách. Các dữ liệu được thu thập và trình bày dưới đây cho phép chủ xe xác...
Bên trên