máy nạp gas ô tô

  1. Thanhdotmg

    Máy Nạp Gas Tự Động Ecotechnics - Ý

    Máy Nạp Gas Tự Động Hãng sản xuất: Ecotechnics - Ý Thực hiện các chế độ thu hồi gas, tái chế gas, nạp gas một cách tự động Dữ liệu của mỗi lần hoạt động sẽ được lưu lại trong bộ nhớ. Tự động kiểm tra rò rỉ trong quá trình hút chân không thông qua âm báo Các bình chứa nhớt cũ và mới Máy in...
Bên trên