máy lạnh

  1. D

    Bus Rosa cần bao nhiêu Gas r134a?

    Mình đang bảo trì máy lạnh xe này, Bác nào biết giúp em nhé. Cần gấp lắm
Bên trên