may komatsu-7

  1. T

    Komatsu -7 không tắt được màn hình taplo

    Các cụ cho em hỏi.máy em komatsu -7 không tắt được màn hình taplo là bị làm sao ạ.em tắt dược máy bằng chìa khóa.nhưng màn hình taplo không tắt được.mong các cụ chỉ giáo.em cám ơn.
Bên trên