may cong trinh otohui

  1. khoadongluc

    Chúc mừng sinh nhật cụ Giẻ Rách - Thành viên sáng lập ban máy công trình

    Kính chào các cụ! Hôm nay, trong OTO-HUI chúng ta có sinh nhật của cụ =AZVDnTMWJjWLZnlYsFy19f8PJHMuHtm2RylomKQZO2UhQjsbXxp4qJo1UHOIPiifQkjyoNl4ZcqmRZI_GeOBKyc00Wp77PZRY9-E_E1iMhVhFLQpQvh5M5nmSbi7X448BPRKq-Twyhv8I5BRrC1gnYRzViwZaoJDo5t93zbsGZIl5yS2na_kk43zdQtMQDhzUjU&__tn__=-]K-R']Trần Quí Nhật...
Bên trên