maf

  1. Nguyễn Xuân Giang

    Tìm hiểu về cảm biến khối lượng khí nạp MAF

    Tìm hiểu chi tiết cảm biến khối lượng khí nạp MAF Cảm biến đo khối lượng khí nạp – MAF (Mass Air Flow Sensor) là cảm biến vô cùng quan trọng trong hệ thống điều khiển động cơ ô tô. 1. Chức năng và nhiệm vụ của cảm biến khối lượng khí nạp Cảm biến đo khối lượng khí nạp MAF (Mass Air Flow...
Bên trên