lưu ý an toàn

  1. Nguyễn Xuân Giang

    Những lưu ý về an toàn trong sửa chữa ô tô

    Một người thợ sửa chữa ô tô giỏi ngoài việc có khả năng sửa chữa chuyên sâu trên các dòng xe, thì còn phải là người hiểu biết các kỹ năng mềm, nói chuyện với khách hàng, làm việc có quy trình hệ thống. Đặc biệt phải là người có tính ngăn nắp và luôn chú ý an toàn trong quá trình sửa chữa. Bài...
Bên trên