lỗi xe nâng tay

  1. xenangnhatnam

    Một số lỗi xe nâng tay thường gặp

    Sau một thời gian sử dụng xe nâng tay chúng ta thường gặp phải các trường hợp sau đây, hãy kiểm tra sửa chữa và bảo dưỡng chúng để xe nâng tay hoạt động an toàn và bên bỉ hơn. Một số hư hỏng mà xe nâng tay thường gặp phải: - Bơm không lên. - Bơm yếu, xì nhớt ở đầu bơm. - Bơm có tải nhẹ thì...
Bên trên