linh kiện

  1. KiemXangDao

    Trường Hải nâng cao chiến lược xuất khẩu sản phẩm ô tô và linh kiện phụ tùng

    Hiện nay, việc gia tăng tỷ lệ nội địa hóa trong các ngành công nghiệp cũng như tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu đang là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN- ATIGA, Việt Nam một trong những nước đang tăng tỷ lệ nội...
Bên trên