lexus rx 350 electrical wiring diagram

  1. Nguyễn Xuân Giang

    Bộ tài liệu Sơ đồ mạch điện Lexus RX 350 2010

    Bộ tài liệu đầy đủ sơ đồ mạch điện của các hệ thống trên Lexus RX 350 đời 2010. NỘI DUNG: - Vị trí re-lay - Điểm nối đất - Hệ thống dây dẫn
Bên trên