la dalat

  1. phuctocdai.cba

    Công ty Saigon xe hơi - Nơi sản xuất những chiếc ô tô đầu tiên tại Việt Nam

    1. Công ty Saigon xe hơi - Nơi sản xuất những chiếc ô tô đầu tiên tại Việt Nam: Trụ sở công ty thời kỳ Pháp thuộc – Saigon 1940. góc Duy Tân-Thống Nhất, nay là Diamond Plaza. Năm 1936, hãng Citroën xây dựng xưởng sản xuất đầu tiên ở Đông Dương ở góc đường Lê Lợi – Nguyễn Huệ, hiện này là...
Bên trên