kỹ thuật điện

  1. phucgiamdoc

    kỹ thuật điện ô tô

    nhờ các bác kỹ thuật hổ trợ hướng dẫn e nguyên nhân dẫn đến lõi này ạ bó dây đèn trần trên Ford Transit 2016, đấu nói hợp đẹn (gsht) 1 năm ròi mới bị cháy dây, nhờ các bác có kinh nghiệm giúp ạ
Bên trên