kuem747

  1. K

    Pc200-7 làm việc 2 tiếng là lịm chết máy

    Các cụ cho e hỏi. E có con pc200-7 cứ làm việc được 2 tiếng là lịm chết máy. Múa gió thì vẫn nhah vù vù.(động cơ cực ngon k cần để ý động cơ) Mong các cụ giúp đỡ ạ
Bên trên