komatsu pc120-6

  1. C

    motor ga komatsu pc120-6

    các bác cho em hỏi chút: em có con komatsu pc120-6 mà núm vặn ga bằng tay của em chỉ bật được có 2 tốc độ thấp còn các tốc độ cao hơn không được, (vặn công tác chỉ ăn ở 2 tốc độ 1, 2) em kiểm tra con chiết áp bình thường, motor ga bình thường.
Bên trên