koenigsegg

  1. TrinhTan

    Khó tin: xe Koenigsegg trong tương lai có thể chạy bằng... núi lửa!

    Chính xác hơn, những chiếc hypercar của hãng xe Thuỵ Điển Koenigsegg có thể sẽ chạy bằng nhiên liệu "xanh" được tạo ra từ CO2 do các núi lửa sinh ra. Trong số các hãng xe hiện tại, có thể nói Koenigsegg là người tiên phong ứng dụng các giải pháp kỹ thuật táo bạo nhất - đặc biệt khi chúng có...
Bên trên