kobelco sk320 2002

  1. H

    CATALOG SK320-6E 2002

    E có ông anh nhập dòng kobelco SK320LC-6E đời 2002 từ Nhật về. Ông bán máy cho nhầm catalog trình lên đăng kiểm bị trả lại. giờ lại tìm mãi không thấy catalog của dòng này. E đã lên trang web của kobelco tìm nhưng không đúng loại máy đó, Vì cần boom thực tế của con máy là thẳng còn trên web lại...
Bên trên