kia bongo 3

  1. 0

    Đồng hồ bongo 3

    Em ms vào nghề các cụ cho em hỏi vấn đề ạ Kia bongo 3 bị chập chờn mấy hôm đến hôm nay tất cả kim đồng hồ không báo nữa còn đèn của nó vẫn đủ số km đã đi vẫn hiện nhưng đi nó cũng k nhẩy ạ em kiểm tra cầu trì k con nào đứt ạ cụ nào có tài liệu giúp em vs ạ Em cảm ơn
Bên trên