khói đen

  1. Thosuaxe89

    Đặc tính khói đen của động cơ Diesel vẫn đang làm đau đầu các kỹ sư ô tô

    Như các bác đã biết, hiện tượng khói đen luôn là một trong những đặc trưng cho động cơ diesel. Vì sao đặc tính đường khói đen của động cơ Diesel vẫn đang làm đau đầu các kỹ sư ô tô? Để có câu trả lời, mới các bác tham khảo thông tin dưới đây. Khói đen động cơ Nguyên lý làm việc động cơ 4 kì...
Bên trên