khối bánh đà kép

  1. KlayThompson

    Tìm hiểu về bánh đà kép - Dual Mass Flywheel (DMF)

    Bánh đà là một vật thể quay nặng hoạt động như một nguồn dự trữ năng lượng giữa động cơ và hệ thống truyền động. Năng lượng được dự trữ ở bánh đà ở dạng động năng. Công nghệ thay đổi hành trình piston D-Cycle Tại sao nên kết hợp giữa phun xăng trực tiếp và phun xăng trên đường nạp trong...
Bên trên