khác nhau giữa pcm và ecm

  1. D

    PCM là gì? Sự khác nhau giữa PCM và ECM

    Trong thời gian vừa qua có rất nhiều anh em sau khi đọc tài liệu, hoặc sử dụng phần mềm mà đặc biệt là phần mềm chẩn đoán Ford IDS hoặc Mazda IDS có thắc mắc chung là hộp PCM là hộp gì nó có gì khác so với hộp ECM không? Bài viết hôm nay sẽ giúp làm sáng tỏ vấn đề này. Phần mềm chẩn đoán HDS...
Bên trên