kck009

  1. K

    Giắc quét lỗi của máy xúc Hyundai robex 60w-9s

    Các bác cho em hỏi giắc quét lỗi của máy xúc Hyundai robex 60w-9s nằm ở vị trí nào? Tìm mãi ko ra được...
Bên trên