jdnd

  1. Q

    Máy sola w140 số2 không đi được

    Chào các cụ nhờ các cụ chỉ giáo e đang làm con solla w140 đời 99 máy bây giờ để tầng chậm thì tiến lùi bình thường nhưng e cứ chuyển sang tầng nhanh là mất hết di chuyển động cơ thì bị ghì khói đen ạ.mong các cụ chỉ giáo cảm ơn các cụ..
Bên trên