james deluca

  1. Nguyễn Xuân Giang

    160 chiếc xe VinFast đã được sản xuất và đang có mặt tại châu Âu lẫn châu Á

    Những chiếc xe này được cho là sẽ sử dụng trong các thử nghiệm cần thiết, nhằm đảm bảo chất lượng của VinFast trước khi đưa vào sản xuất thương mại. Trong con mắt của nhà báo Gregor Hebermehl, Việt Nam là hình ảnh tiêu biểu cho một quốc gia đang phát triển ở Đông Nam Á với dân số trẻ cùng hệ...
Bên trên