intelligent transportation systems (itss)

 1. TonyChoper

  Xe Kết Nối: Những Giải Pháp và Thách Thức, P. Cuối

  Do ko có time nên mấy bài viết mình thường google translate, rùi chỉnh sửa chút ít Mình thấy còn nhiều sai sót, nghe người ta nói "dịch sai là một tội ác" nên mình dừng ở đây, tu luyện thêm, hẹn gặp lại
 2. TonyChoper

  Xe Kết Nối: Những Giải Pháp và Thách Thức, P.3 Kết nối liên xe

  Do ko có time nên mấy bài viết mình thường google translate, rùi chỉnh sửa chút ít Mình thấy còn nhiều sai sót, nghe người ta nói "dịch sai là một tội ác" nên mình dừng ở đây, tu luyện thêm, hẹn gặp lại
 3. TonyChoper

  Xe Kết Nối: Những Giải Pháp và Thách Thức, P2. Kết Nối Trong Xe

  Do ko có time nên mấy bài viết mình thường google translate, rùi chỉnh sửa chút ít Mình thấy còn nhiều sai sót, nghe người ta nói "dịch sai là một tội ác" nên mình dừng ở đây, tu luyện thêm, hẹn gặp lại
 4. TonyChoper

  Xe Kết Nối: Những Giải Pháp và Thách Thức, P.1 Giới thiệu

  Tiếp tục chủ đề về Connected Vehicles, nó liên quan nhiều đến viễn thông nhiều hơn nhưng mình vẫn post hy vọng có ae nào quan tâm .... muốn gần nghĩa nên mình dùng "phương tiện giao thông" cho "xe".... let's go Connected Vehicles: Solutions and Challenges Ning Lu, Student Member, IEEE, Nan...
Bên trên