hướng dấn xem video bằng usb trên xe mazda

  1. Q

    Hướng dấn xem video bằng usb trên xe Mazda

    Hướng dẫn cài Video Player xem bằng USB cho các xe xài Mazda Connect version V.56 trở lên (version thấp hơn cài sẽ bị bootloop nên vui lòng update lên version V56 trở lên nhé) 1. Download tweak này về và giải nén, chép nội dung bên trong vào usb với format Fat32. 2. Bật điện xe rút hết các usb...
Bên trên