hướng dẫn đọc mạch

  1. L

    Hỏi cách đọc hiểu sơ đồ thủy lực Robex 55-7

    Lời đầu e chào các cụ trong diễn đàn chúc các cụ có 1 buổi tối vui vẻ . Chả là cách dịch covit kéo dài nên tò mò tắt mắt vào xem các sơ đồ nhưng ngôi ngâm thì vẫn chưa hiểu mạch e nó đi nên e đăng nên đây mong được các sư huynh dậy cho e đọc cái mạch ngăn kéo của e robex 55-7 với a . E có cái...
Bên trên