hư hỏng thường gặp

  1. S

    Các dạng hư hỏng hệ thống treo

    HƯ HỎNG TRONG HỆ THỐNG TREO Hệ thống treo đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo sự êm dịu trong quá trình chuyển động của ô tô. Hệ thống treo nằm ở phần gầm của xe, vì vậy rất hay xảy ra hư hỏng. Chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những hư hỏng thường của hệ thống treo thông qua bài...
Bên trên