hộp số 3 trục hộp số dọc

  1. VoVanTinh

    Xin bản vẽ cad hộp số sàn 3 trục 5 cấp

    em đang làm đồ án môn học tính toán thiết kế hộp số 3 trục 5 cấp số, mà e chưa biết phải vẽ thế nào. ai có bản vẽ cho e tham khảo với ạ!!!
Bên trên