hỏi về hiện tượng hao dầu thủy lực

  1. Mayxaydung98

    Hỏi về hiện tượng hao dầu thủy lực máy PC60-5

    Các cụ cho em xin cao kiến chút Em có con máy xúc bị hao dầu thủy lực. Các đường ống bị rò rỉ ít mà thấy tốn dầu quá. Em không hiểu nó đi đâu cả. Xin hỏi các cụ thêm nữa là liệu có trường hợp nào nó sang được động cơ không ạ Nhờ các cụ chỉ giùm
Bên trên