hỏi đáp

  1. LeDinhNhan

    Cách nhận biết xe số sàng hay tự động.

    Em có một thắt mắt, là nhìn 1 chiết xe bên ngoài, có cách nào để nhận biết là số sàng hay tự động không, hay chỉ có là tìm hiểu về đời xe dòng xe mới nhận biết được. Vì có người đi phỏng vấn xin việc, người ta hỏi là nhìn chiết xe đó là số sàng hay...
Bên trên