#hocviec #haiphong

  1. D

    Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng tuyển học việc kỹ thuật

    Giới thiệu về công ty: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam (tên viết tắt VIMID) được thành lập ngày 8/3/2010 có trụ sở chính tại: Khu CN Phú Nghĩa, QL6, Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội và các chi nhánh tại Hưng Yên, Quảng Ninh, Bình Định, Hải Phòng, Thành Phố Hồ Chí Minh cùng với...
Bên trên