hl0v3t94

  1. H

    Tụt dầu oto tải

    Các bác cho e hỏi. E lái xe ural của Nga. Xe e có hiện tượng để qua đêm hôm sau nổ máy 2-3 lần mới đc. Khi xe hoạt động thì bình thường. Khoảng cách máy nghỉ vài tiếng nổ lại thì phát một, để lâu thì khó nổ. E nghi tụt dầu đường ống nên khi bơm tay thì nổ phát một. E kiểm tra đường dây dầu lên...
Bên trên