hilux

  1. dothanhdat24493

    Tổng hợp Pan bệnh Toyota Hilux từ diễn đàn OH - Phần 7

    Tổng hợp Pan bệnh Toyota Hilux từ diễn đàn OH - Phần 7 38 Pan bệnh về dòng xe Toyota Hilux (đã có lời giải hoặc tham khảo): (Click vào từng dòng bên dưới) 1 Toyota Hilux 2009: nổ ga-lăng-ti một lúc thì tự nhiên chết máy, hiện mã lỗi P0039 2 Toyota Hilux báo đèn ABS, không hiển thị lỗi...
Bên trên