hiệu ứng nhà kính

  1. phuctocdai.cba

    Sau năm 2025, toàn bộ xe đua F1 sử dụng nhiên liệu không phát thải 100%?

    Giám đốc kỹ thuật F1, ông Pat Symonds cho biết loại nhiên liệu mới dành cho xe đua F1 sẽ tiết kiệm ít nhất 65% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với xăng truyền thống. Hiện tại, loại nhiên liệu này đang được phát triển cho các loại động cơ xe đua F1 thế hệ tương lai, nhằm tạo ra một hiện...
Bên trên