hethongsontinhdien

  1. N

    Thận trọng trong vận hành súng phun tĩnh điện

    Thận trọng trong vận hành súng phun tĩnh điện Những người sẽ vận hành thiết bị phun đều biết rằng hoạt động phun sơn tĩnh điện cần chú ý đến: tốc độ di chuyển phun, kiểm soát cò súng, khoảng cách súng và vị trí súng. Khoảng cách giữa cửa xả vòi và đối tượng được phủ được gọi là khoảng cách súng...
  2. quanghai19

    Bán dây chuyền công nghệ sơn tĩnh điện Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

    Báo giá dây chuyền công nghệ sơn tĩnh điện tại Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận Quý Khách Hàng Thân Mến ! Nhận Mua chuyền công nghệ sơn tĩnh điện theo đề nghị Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận Một dây chuyền công nghệ sơn tĩnh điện về cơ bản sẽ bao gồm những hạng mục sau: A) Hệ...
Bên trên