hệ thống phanh

  1. Linhkto

    Các bác ai có tài liệu tính toán hệ thống phanh

    Các bác ai có tài liệu tính toán hệ thống phanh trên ô tô tải nhẹ : Ví dụ ô tô tải Hyundai porter H100 . Các bác hổ trợ em với ạ
Bên trên