hệ thống phân phối khí

  1. Hasake

    Sụ khác nhau giữa hệ thống phân phối khí SOHC và DOHC

    Mấy anh trong ngành oto có ai biết giải thích giúp em vơi ạ, em đang làm đồ án động cơ nhưng k biết nên chọn hệ thống phân phối khí SOHC hay DOHC cho hợp lý . Em cảm ơn nhiều ạ
Bên trên