hệ thống lái bmw 3 series

  1. KlayThompson

    Hệ thống lái BMW 3 Series

    Chào tất cả các Bác, các Anh Em hoạt động trên diễn đàn Công nghệ & kỹ thuật ô tô Việt Nam - OTO HUI. Hiện tại, em đang làm đồ án khai thác hệ thống lái BMW 3 Series đời 2010. Em đã tham khảo nhiều nguồn tài liệu khác nhau và đang còn thiếu thông số kỹ thuật của hệ thống & thông số xe. Các Bác...
Bên trên