hệ thống điều khiển động cơ

  1. Utt-Car

    Tổng hợp các loại hệ thống khởi động trên xe ô tô

    Hệ thống khởi động là một hệ thống quan trọng, nó tạo nguồn động lực ban đầu, dẫn động, vận hành cho động cơ hoạt động. Hiện nay có rất nhiều kiểu hệ thống khởi động khác nhau, thông thường mỗi hãng xe sẽ có một kiểu thiết kế đặc trưng, hoặc trên mỗi hãng xe thì lại chia theo các dòng khác nhau...
  2. Utt-Car

    Ý nghĩa chân hộp đen (ECU) điều khiển động cơ

    Trong quá trình sửa chữa điện ô tô, đặc biệt là điện động cơ thì hiểu được vai trò, ý nghĩa của các chân trong ECU động cơ là rất cần thiết, rất quan trọng. Từ đó giúp anh em có thể chẩn đoán, kiểm tra, sửa chữa hệ thống một cách đơn giản.
Bên trên