hệ thống cảnh báo áp suất lốp tpms

  1. MyS2Love

    Hệ thống cảnh báo áp suất lốp TPMS trên xe hơi

    TPMS là viết tắt của Tire Pressure Monitoring System(Hệ thống lốp áp suất giám sát). Hệ thống này sử dụng một cảm biến trong một thiết bị máy phát đo trực tiếp áp suất lốp, nhiệt độ, và gửi thông tin không dây với một thiết bị thu trong thân xe, thông báo cho người điều khiển bất kỳ trường hợp...
Bên trên